વેપાર

ફરી એક વખત વધ્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ, જાણો તેની કિંમત

છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી સતત પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં ભાવ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. 19મી ફેબ્રુઆરીએ ફરી પેટ્રોલ અને ડીઝલની ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. અમદાવાદમાં આજે પેટ્રોલની કિંમતમાં 0.09 પૈસાનો જ્યારે ડીઝલના ભાવમાં આજે 0.06 પૈસાનો ભાવ વધારો જોવા મળ્યો છે. નવી કિંમતો લાગુ થયા બાદ આજે અમદાવાદમાં પેટ્રોલ 68.45 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે જ્યારે ડીઝલ 69.16 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે વેંચાઈ રહ્યું છે.

દેશની રાજધાની નવી દિલ્હીમાં પણ આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં ભાવ વધરો જોવા મળ્યો છે. દિલ્હીમાં આજે પેટ્રોલ 0.09 પૈસા પ્રતિ લીટરે જ્યારે ડીઝલ 0.06 પૈસા પ્રતિ લીટરે મોંઘું થયું છે. નવી કિંમતો લાગુ થયા બાદ દિલ્હીમાં આજે પેટ્રોલ 71 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે જ્યારે ડીઝલ 66.17 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે વેંચાઈ રહ્યું છે.

દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈમાં પણ આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોંઘાં થયાં છે. મુંબઈમાં આજે પેટ્રોલની કિંમતમાં 0.1 પૈસાનો ભાવ વધારો નોંધાયો છે જ્યારે ડીઝલ 0.07 પૈસા મોંઘું થયું છે. નવી કિંમતો લાગુ થયા બાદ મુંબઈમાં પેટ્રોલ 76.64 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે જ્યારે ડીઝલ 69.30 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે વેંચાઈ રહ્યું છે.ચેન્નઈમાં પણ આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોંઘા થયાં છે. ચેન્નઈમાં આજે પેટ્રોલ 11 પૈસા પ્રતિ લીટરે મોંઘું થયું છે જ્યારે ડીઝલ 0.07 પૈસા પ્રતિ લીટરે મોંઘું થયું છે. નવી કિંમતો લાગુ થયા બાદ ચેન્નઈમાં આજે પેટ્રોલ 73.72 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે વેંચાઈ રહ્યું છે જ્યારે ડીઝલ 69.91 રૂપિયા પ્રતિ લીટરે વેંચાઈ રહ્યું છે.

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button