રિલેસનશીપ

તમારી લેડી લવને જરૂર પસંદ આવશે – Oral sex

કામ ક્રિયાના સમયે સેક્સના તરીકા ખૂબ મહ્ત્વ રાખે છે. જ્યારે તમે તમારા પાર્ટનરના સાથે સેક્સ કરવા ઈચ્છો છો ત્યારે તમારા દ્બારા કરેલ ઉપાય તમારા પાર્ટનરને ઉત્તેજિત કરવામાં મદદગાર સિદ્ધ થાય છે. શું તમે જાણો છો જૂના ઉપાયથી જ પ્યારમાં નવુપણ લાવવાની કોશિહ્સ કરી રહ્યા છો તો આ યોગ્ય
અવસર છે જ્યારે તમે તમારા નવા તરીકા અજમાવી ફીમેલ પાર્ટનરને સેક્સ પ્લેજર આપી શકો છો.

નક્કી આ તમારી લેડી લવને જરૂર પસંદ આવશે જો તમે અત્યાર સુધી ઓરલ સેક્સથી પાર્ટનરને ઉત્તેજિત નહી કર્યા છે તો આ યોગ્ય અવસર છે.

શર્મ અને ઝિઝકના કારણે તમે તમારી પાર્ટનરથી તમારાથી કઈના કહ્યું હોય . આ ના ભૂલોકે દરેક મહિલાની ઓરલ સેક્સને લઈને તમારી જુદા ઈચ્છા હોય છે. તમારી લેડી લવને ઓરલ સેક્સથી ઉત્તેજિત કરીલો. જ્યારે તમે એની પ્રાથમિકતા જણી જાઓ તો તમારી આ ઝિઝ્ક અનુભવ ના કરો. ઓરલ સેક્સના માધ્યમ થી તમે ના માત્ર તમારા પાર્ટનરને અમેજિંગ અનુભવ કારાશો પણ એ ખૂબ જલ્દી ઉત્તેજિત પણ થઈ જશે. 

એના કંપ્ફ્રટ જોન શોધો 

 

તમે સૌથી પહેલા આ વાતનો ધ્યાન રાખવું પડશે કે ઓરલ સેક્સ કરવાથી પહેલા એવી જગ્યા શોધો જ્યાં તમારી પાર્ટનર સરળ અનુભવે. એટલે કે ઓરલ સેક્સના સમયે રિલેક્સ હોય અને એ જ્ગ્યા વગર તનાવે

ઓરલ સેક્સ ઈંજ્વાય કરો. જો એ રિલેક્સ નહી હશે તો વ ઓરલ સેક્સ ઈંજ્વાય નહી કરી શકે. તમે તમારી પાર્ટનરને વિશવાસ આપો કે તમે એણે ઓર્ગેજમ સુધી પહોંચાડવામાં બહુ જલ્દી નહી છે. પણ એની પાસે

તમારા માતે ખૂબ સમય છે. 

યોગ્ય પોજીશન અજમાવો

 

તમે તમારી પાર્ટનરને ઓરલ સેક્સથી પહેલા યોગ્ય પોજીશન આપો. એ પોજીશનમાં યોગ્ય હશે તો ઓરલ સેક્સને ઈજ્વાય કરશે. તમે તમારી પાર્ટનરને ઓરલ સેક્સ ના સમયે વધુ પ્લેજર આપવા માટે એની

કમર નીચે ઓશીંકા પણ લગાવી શકો છો. સાથે જ પાર્ટનરના ઘૂંટણને થોડા ખોલી દો જેથી ઓરલ સેક્સ ઈંજ્વાય કરી શકો. ઓરલ સેક્સ માટે જગ્યા અને પોજિશન નક્કી થયા પછી ઘણી એવી વસ્તુઓ કરી શકો

છો જેથી તમે પાર્ટનરને સારો અનુભવ કરાવી શકો. 

આવી રીતે શરૂઆત કરો ઓરલ સેકસ

સૌથી પહેલા એની અંતરંગ ભાગ પર હળવા હાથે મસાજ કરો એને એની બૉડીને ગર્મ કરો. આ પ્રક્રિયા સમયે તમી ધીમે-ધીમે શ્વાસ લો જેથી તમારી   લેડી લવ તમારી શ્વાસોને વેજાઈનામાં સ્થિત ક્લૂટોરિસન એ

અનુભવ કરી શકે. એના પછી હળ અવાથી એની વેજાઈનાની તરફ જીભ ફેરવો. આ રીતે આગળ વધી ધીમે ધેમી વેજાઈનાને અંદર ક્લોરોતિસ સુધી લઈ જાઓ . વેજાઈનામાં સ્થિ એક જાડા અને ખરબક્ચડા ભાગ

પર મોડે સુધી જીભ ફેરવો. આ રીતે આગળ વધી જીભને વેજાઈનાની અંદર લઈને જાઓ. એવી પ્રક્રિયાથી તમારી પાર્ટનર કોઈ બીજી દુનિયાને અનુભવ કરશે. 

આ અંદાજમાં કરો કિસ- ઓઅરલ સેકસમાં ચુંબનના રોલ હોય મહ્ત્વના હોય છે. તમે આ ખબર હોવી જોઈએ કે કિસ કયાં અંદાજમાં અને બૉડીના કયાં ભાગમા& ચુંબન કરવા જોઈએ. જો તમે જાણી લો કે કયાં

ભાગમાં કિસ કરવાથી લેડી લવ ખુશ થાય છે તો સમઝી લો કે તમારા અડધા કામ થઈ ગયું. તમે તમારી પાર્ટનરને ઈંટીમેટ ભાગ જેમ કે જંઘા , કમરના નીચે ભાગ પર કિસ કરવા જોઈએ. સાથે જ નિપ્લ્સ પર

અને કાનની પાછળવાળા ભાગ પર કિસ કરવા જોઈએ. સાથે જ એની સૉફ્ટ સ્કિનને હળવા દાંતના ઉપયોગ કરી .  એને લવ બાઈટ્સ આપો. 

આવી રીતે પહોંચાડો ક્લાઈમેક્સ સુધી 

જ્યારે તમને લાગે કે લેડી લવ પૂરી રીતે ઉત્તેજિત થઈ ગઈ છે  અને ક્લાઈમેક્સ સુધી પહોંચવાવાળી છે તો તમે વચ્ચે રૂકો  નહી. તમારી સેક્સ ક્રિયાઓને ચાલૂ રાખો. ઓરલ સેક્સમાં સૌથી જરૂરી હોય છે કે તમે

પાર્ટનરની જરૂરત અને સેક્સ ફેંટેસી સમઝો અને એને સારું લાગે અને એના દરેક પળ એના સાથે હોય્ એ પ્રક્રિયામાં આગળ વધો તમારી લેડી લવને ઓર્ગેજ્મ થઈ ગયા છે . એના માટે આ અનુભવ એકદમ નવું

હશે. ઘણા રિસર્ચ મુજબ મહિલાઓને ઈંટરકોર્સની જગ્યાએ ઓરલ સેક્સ સારું ઓર્ગેજ્મ હોય છે. 

 

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button