ગુજરાત

ગુજરાત સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, 10 ટકા EBC અનામતનો આવતીકાલથી જ અમલ

સવર્ણોને 10 ટકા અનામતનું બિલ લોકસભા અને રાજ્યસભામાં પસાર થયા બાદ ગુજરાતમાં આવતીકાલથી તેનો અમલ કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ સામાજિક સમરસતાની પુષ્ટિ રૂપે આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે.

આર્થિક પછાત અને બિન અનામત વર્ગને 10 ટકા અનામત આપવાના બિલ પર રાષ્ટ્રપતિએ હસ્તાક્ષર કરતા જ કાયદો બની ગયો છે. જેને પગલે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ મકર સંક્રાંતિ એટલે કે 14 જાન્યુઆરી 2019થી રાજ્યના ઉચ્ચ શૈક્ષણિક પ્રવેશ અને સરકારી નોકરીઓમાં આર્થિક રીતે નબળા બિન અનામત વર્ગને 10 ટકા અનામતનો લાભ આપવાની જાહેરાત કરી છે. આમ 14 જાન્યુઆરી બાદ રાજ્યમાં શૈક્ષણિક પ્રવેશો અને સરકારી નોકરીઓની થયેલી જાહેરાતોમાં ભરતી માટેની કોઈ તબક્કાની પ્રક્રિયા શરૂ ન થઇ હોય તેમાં આ લાભ મળવા પાત્ર થશે. આ ભરતી અને પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાલ સ્થગિત રાખી 10 ટકા અનામતનો લાભ આપવામાં આવશે.
10 ટકા અનામત SC, ST, SEBCને મળવા પાત્ર 49 % ઉપરાંતની રહેશે

જ્યારે 14 જાન્યુઆરી પહેલા જે જે ભરતી પ્રક્રિયામાં લેખિત,મૌખિક તેમજ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસિયન્સી ટેસ્ટ પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા યોજાઈ છે તેમાં આ લાભ લાગુ થઈ શકશે નહીં. ભરતી માટેની કોઈ જ પ્રકિયા શરૂ ન થઇ હોય અને માત્ર જાહેરાત જ આપવામાં આવી હોય તેવા કિસ્સામાં નવી જાહેરાત આપીને ભરતી પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.આ 10 ટકા અનામત SC, ST, SEBCને મળવા પાત્ર 49 ટકા ઉપરાંતની રહેશે.

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સરકારે બિનઅનામત વર્ગોને 10 ટકા અનામત આપવાના કરેલા ઐતિહાસિક અને અભૂતપૂર્વ ક્રાંતિકારી નિર્ણયને સૌ પ્રથમ પ્રતિસાદ આપતા આ મહત્વપૂર્ણ નિણર્ય કર્યો છે.

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button