ક્રાઇમ

ગેરકાયદેસર હથિયાર સાથે એક શખ્સને રામોલ પોલીસે ઝડપ્યો

અમદાવાદ : ગેરકાયદેસર હથિયાર સાથે એક શખ્સને રામોલ પોલીસે ઝડપ્યો 4 પીસ્ટલ અને 30 કારતુસ સહિત તીક્ષ્ણ હથિયારો પણ કરાયા કબ્જે આરોપી નરેન્દ્ર સિંહ ઉર્ફે નવાબની રામોલ પોલીસે કરી ધરપકડ

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slide Show

ગેરકાયદેસર હથિયાર સાથે એક શખ્સને રામોલ પોલીસે ઝડપ્યો

અમદાવાદ : ગેરકાયદેસર હથિયાર સાથે એક શખ્સને રામોલ પોલીસે ઝડપ્યો 4 પીસ્ટલ અને 30 કારતુસ સહિત તીક્ષ્ણ હથિયારો પણ કરાયા કબ્જે આરોપી નરેન્દ્ર સિંહ ઉર્ફે નવાબની રામોલ પોલીસે કરી ધરપકડ

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button